Prin deșeuri periculoase se înțeleg deșeurile care au una din următoarele proprietăți:

Proprietăți ale
deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase
[42]

Simbol

Proprietate

H1

„Explozive”:
substanțe și preparate care pot exploda sub efectul unei scântei
sau care sunt mai sensibile la
șocuri sau frecare decât
dinitrobenzenul.

H2

„Oxidante”:
substanțe și preparate care produc reacții puternic exoterme
în contact cu alte substanțe, mai ales cu substanțe inflamabile.

H-3A

„Foarte
inflamabile”:

 • substanțe
  lichide și preparate care au punctul de aprindere sub 21 °C
  (inclusiv lichide extrem de inflamabile)
 • substanțe
  și preparate care se pot încălzi și apoi se pot aprinde
  în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant fără
  energie suplimentară
 • substanțe
  solide și preparate care se pot aprinde ușor după
  contactul rapid cu o sursă de aprindere și care continuă
  să ardă sau să se consume și după
  îndepărtarea sursei de aprindere
 • substanțe
  gazoase și preparate care sunt inflamabile în aer la presiune
  normală
 • substanțe
  și preparate care în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze
  foarte inflamabile în cantități periculoase.

H3-B

„Inflamabile”:
substanțe lichide și preparate care au punctul de aprindere egal
sau mai mare de 21 °C și mai mic sau egal cu 55 °C.

H4

„Iritante”:
substanțe și preparate necorozive care, prin contact imediat,
prelungit sau repetat cu
pielea sau mucoasele, pot
cauza inflamații.

H5

„Nocive”:
substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate
sau dacă penetrează pielea, pot constitui riscuri limitate pentru
sănătate.

H6

„Toxice”:
substanțe și preparate (inclusiv substanțe și preparate
foarte toxice) care, dacă sunt inhalate sau ingerate sau dacă
penetrează pielea, pot produce vătămări serioase, acute
sau cronice pentru sănătate și pot fi chiar
letale.

H7

„Cancerigene”:
substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate
sau dacă penetrează pielea, pot induce
cancerul sau
creșterea incidenței lui.

H8

„Corosive”:
substanțe și preparate care pot distruge
țesuturile vii la
contactul cu acestea.

H9

„Infecțioase”:
substanțe cu conținut de
microorganisme
viabile sau
toxinele
acestora care sunt cunoscute ca producând
boli
pentru
om sau
altor
organisme vii.

H10

„Teratogene”:
substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate
sau dacă penetrează pielea, pot induce
malformații
congenitale neereditare sau creșterea incidenței acestora.

H11

„Mutagene”:
substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate
sau dacă penetrează pielea, pot produce defecte
genetice
ereditare sau creșterea incidenței acestora.

H12

Substanțe
și preparate care produc gaze toxice sau foarte toxice în contact cu
apa, aerul sau un acid.

H13

Substanțe
și preparate capabile prin orice mijloace, după depozitare, să
producă altă substanță (de exemplu, levigat), care
posedă oricare din caracteristicile prezentate mai sus.

H14

„Ecotoxice”:
substanțe și preparate care prezintă sau pot prezenta riscuri
imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului
înconjurător.

Exemple de deșeuri periculoase: deșeuri de spital, componente farmaceutice, medicinale și veterinare, biocide, solvenți, substanțe organice halogenate folosite ca solvenți, cianuri, emulsii de hidrocarburi / apă, substanțe conținând PCB-uri sau PCT-uri, dibenzofurani policlorurați, dibenzo-para-dioxine policlorurate, gudroane, vopsele, rășini, plastifianți, adezivi, substanțe chimice neidentificate și ale căror efecte asupra omului sau mediului înconjurător nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), explozibili etc. Toate acestea sunt enumerate în liste specifice. Manipularea și tratarea acestui tip de deșeuri se face numai de agenții economici care îndeplinesc condițiile necesare și ținând evidențe stricte, pe baza unei autorizări.
Stocarea deșeurilor periculoase necesită depozite speciale. Până la darea în folosință a acestora România a obținut perioada de tranziție de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2009 pentru stocarea temporară a deșeurilor periculoase industriale, cu respectarea tuturor cerințelor privind protecția mediului și a sănătății. De asemenea, a obținut perioada de tranziție privind interzicerea depozitării deșeurilor lichide, privind interzicerea depozitării deșeurilor cu anumite proprietăți (corosive și oxidante) și privind prevenirea infiltrării apei în depozitul de deșeuri (numai apa de suprafață) până la 31 decembrie 2013 pentru 23 depozite din industria energetică, chimică și metalurgie și până la 31 decembrie 2011 pentru 5 depozite din industria minieră care se conformează sau sistează activitatea.


Simbol de avertizare pentru substanţe radioactive depozitate.
Un caz aparte de deșeuri periculoase este cel al deșeurilor radioactive. Acestea nu pot fi eliminate prin distrugere, ci doar prin depozitare. Pentru eliminarea deșeurilor radioactive, România are nevoie de două depozite de deșeuri care să stocheze deșeurile radioactive de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Rating pentru pagina Deseuri periculoase : 5.00/ 5 bazat pe 1 voturi.