Gestionarea integrata a deseurilor

Ierarhizarea masurilor de gestionare integrata a deseurilor conform principiului prevenirii.

Eliminarea deseurilor este o activitate complicata si costisitoare.[2] Conceptia actuala privind deseurile nu porneste de la ideea cresterii si perfectionarii capacitatilor de eliminare, ci de la adoptarea de noi tehnologii, care sa produca deseuri in cantitate cat mai redusa, intr-o forma cat mai usor de tratat. In plus, rezolvarea problemelor de mediu ridicate de deseuri nu se poate face decat daca masurile care sunt luate sunt coordonate. Principiile pe baza carora se face coordonarea sunt urmatoarele:

Principiul prevenirii, conform caruia activitatile sunt ierarhizate in ordinea importantei: evitarea aparitiei deseurilor, minimizarea cantitatilor de deseuri produse, reutilizarea, tratarea prin recuperare, tratarea prin eliminare.

Principiul BATNEEC, care stipuleaza ca vor fi folosite cele mai bune metode disponibile care nu presupun costuri excesive (engleza Best Available Technique Not Entailing Excessive Cost ).

Principiul „Poluatorul plateste”, conform caruia costurile de gestionare a deseurilor si de acoperire a pagubelor produse mediului sa cada in sarcina celui care le produce.

Principiul substitutiei, care stipuleaza inlocuirea materialelor periculoase cu altele nepericuloase.

Principiul proximitatii, care prevede ca deseurile sa fie tratate cat mai aproape de sursa lor. Transportul (exportul) este admis doar spre capacitati care dispun de tehnologia necesara tratarii lor.

Principiul subsidiaritatii, care promoveaza initiativa nivelelor de decizie inferioare, pe baza unor criterii uniforme.

Principiul integrarii stabileste ca activitatile de gestionare a deseurilor fac parte integranta din activitatile social-economice care le genereaza.

Implementarea in Romania a Sistemului Integrat de Gestionare a Deseurilor se face pe baza Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor, elaborata de MMDD, si a Planului National de Gestionare a Deseurilor, elaborat de ANPM. Pe baza planului national, Agentiile Regionale de Protectie a Mediului elaboreaza Planurile Regionale de Gestionare a Deseurilor.

Cere oferta!