• Legea nr.211/2011  privind regimul deşeurilor;
 • HG  235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;
 • Hotărârea nr. 1079/2011  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;
 • H.G. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 • H.G. 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • H.G. nr. 247/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;
 • H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
 • H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
 • H.G. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
 • Ordin nr. 757/26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor European si al Consiliului (CE) nr. 1013/2006 privind transportul deseurilor;
 • Ordin nr.1230/2005 privind modificarea anexei la Ordinul nr. 757/26.11.2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;
 • H.G. 291/2005 privind modificarea H.G. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari;
 • H.G. 975/2007 privind modificarea si completarea  H.G. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari;
 • HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor;
 • HG 1292 /2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 349 /2005 privind depozitarea deseurilor;
 • Ordin nr. 901/2005 al MMGA privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personaluluidin punctele de colectare;
 • HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • Ordin nr.1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice;
 • Ordin nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile din activitati medicale;

Legislația privind gestionarea deșeurilor este bogată. În februarie 2008 la nivel european acquis-ul comunitar cuprindea 29 de directive ale Comisiei Europene.[4] Pentru aderarea la Uniunea Europeană România a trebuit să implementeze în legislația sa aceste directive. Principalele directive sunt:[6]

 

Rating pentru pagina Legislatie : 1.00/ 5 bazat pe 1 voturi.